Generelle betingelser

Roskilde Boligudlejnings salær udgør én måneds husleje plus moms, dog minimum kr. 6.000,00 plus moms. Ved lejemål kortere end ét år, udgør salæret 9 % af den aftalte periodes samlede huslejeindtægt, dog minimum kr. 6.000,00 plus moms. Roskilde Boligudlejning fremviser boligen 2 gange, herefter betales kr. 300,00 plus moms, men inkl. kørsel pr. fremvisning udover det aftalte salær.  Indflytningsrapport og fotodokumentation er inkl. I salæret, ønsker udlejer, at Roskilde Boligudlejning skal lave fraflytningsrapport, kan dette tilbydes til 2% af års huslejen dog minimum kr. 1.800,00 plus moms.
  
Ved underskift af formidlingsaftalen, betaler udlejer et markedsføringsbidrag på kr. 1.500,00 plus moms, for udarbejdelse af annonce og fotobehandling på www.Rosbolig.dk samt hos samarbejdende portaler.
Ved Roskilde Boligudlejnings udlejning af boligen, fratrækkes kr. 1.000,00 plus moms i salæret.
 
Formidlingsaftalen er gældende i 3 måneder fra aftalens underskrift, aftalen kan efter 3 måneder, opsiges med 14 dages varsel til den 1. i en måned.
  
Finder udlejer selv en lejer til boligen i formidlingsperioden, uden Roskilde Boligudlejnings medvirken, afregnes dette efter ”No cure No pay”. Ønsker udlejer, at Roskilde Boligudlejning skal udarbejde lejekontrakten, kan dette tilbydes til kr. 3.500,00 plus moms. Så længe aftalen løber, forpligter udlejer sig til ikke at give ovennævnte ejendom i formidling til andre – hverken med henblik på udlejning eller salg. Misligholder udlejer dette er Roskilde Boligudlejning berettiget til fuldt salær.


Udlejningsprocedure:

 

1. Besigtigelse, foto, lejefastsætning, formidlingsaftale underskrives og evt. nøgler udlev.

 

2. Annoncering og søgning af kartotek og markedet.

 

3. Interviews, udvælgelse af lejer, evt. forhandlinger og udfærdigelse af lejekontrakt.

 

4. Lejer indbetaler depositum og evt. 1-3 mdr. forudbetalt husleje samt 1. mdr. husleje.

 

5. Indflytning, indflytningsrapport med foto dokumentation, aflæsning af forbrugsmålere og

udlev. Af nøgler til lejer.

 

6. Udlejer og lejer modtager kopi af indflytningsrapport med foto dokumentation, af Roskilde

Boligudlejning, til brug ved fraflytningen.

   

 

UDLEJNING OG SALG 

Der er den mulighed, at man kan kombinere udlejning og salg. Lejer sikres en forkøbsret til aftalt pris og efter at have boet til leje en periode - og dermed prøvet hvordan huset er - kan det eventuelt købes. En model for denne type aftale kan være, at fx 3 måneders indbetalt leje samt depositum konverteres til udbetaling, hvis man køber. Så er lejer godt på vej med den samlede udbetaling og har derved lettere ved at købe. Benyttes forkøbsretten ikke, skal lejer til gengæld give adgang for ejendomsmægler i den periode, lejemålet fortsætter.

Vi skal henlede udlejer/ejers opmærksomhed på lovkrav om energimærkning på boliger, der skal udlejes/sælges. Det er optil udlejer/ejer at opfylde dette lovkrav.

 

Udlejer er bekendt med lejelovens regler og er derfor indforstået med at tidsbegrænset lejeforhold kun er gyldig såfremt tidsbegrænsningen er omfattet af lejelovens regler.

   

 

SKAT AF LEJEINDTÆGT

Told- og Skattestyrelsen har udgivet en pjece, der handler om udlejning af helårsbolig. Den fås på skatteforvaltningerne og nogle biblioteker, men kan også hentes på nettet. Hent den her.
    

- klik på Skatten ved udlejning af helårsbolig.

Til forside
SOLCELLEVASK & ALGEBEHANDLING! Som noget nyt har Ro's Bolig oprettet en ny afdeling, nemlig Ro's Bolig & Ejendomsservice.
Vi har får løbende nye boliger på vores boligliste. Husk at tjekke boliglisten jævnligt hvis du er på boligjagt.
Roskilde Boligudlejning I Himmelev Bygade 53, 4000 Roskilde I 46 32 58 00 I mail@rosbolig.dk